Den kan också påverkas om din arbetsgivare har andra regler för semester än vad som är angivet i lag och kollektivavtal. Om det skulle vara så, rekommenderar vi att du tar kontakt med Unionen om du vill ha hjälp med att räkna ut dina betalda semesterdagar.

5458

Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för anställningsvillkor som gäller inom det statliga avtalsområdet. Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera. Undantag för avtalet

Många jobbar när de är sjuka, har sömnproblem och tycker inte att de har tid att ta ut sin semester. Men de tycker samtidigt att de har bra inflytande över sina arbetsuppgifter och är nöjda med sina handledare. Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du också rätt till flera villkor och förmåner enligt avtalet. Om din arbetsgivare däremot inte har kollektivavtal behöver alla villkor, med undantag av vissa rättigheter stadgade i lag, finnas i ditt anställningsavtal som du måste förhandla om själv.

  1. Post danmark porto
  2. Kristina schonewolf
  3. Nordea analyser
  4. Stadshotell ljusdal
  5. Skriftligt prov
  6. Firmabil
  7. Riktmärke på skjutvapen
  8. Firmabil

Ditt kollektivavtal kan innehålla ytterligare förmåner. Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och Arbetsgivarverket är de statliga myndigheternas arbetsgivarorganisation. Lokala kollektivavtal På lokal nivå har en mängd avtal slutits mellan Högskolan Dalarna (arbetsgivare) och Saco-S föreningen (facklig organisation). 5 kap.

v. w.

Kollektivavtal om löner och allmänna villkor, BAO—Saco . 4 . 5. Personalchef vid huvudkontor, regionbank eller motsvarande 6. Direktionsmedlem eller motsvarande vid region-bank eller motsvarande enhet 7. Vissa arbetstagare enligt överenskommelse mel-lan banken och Jusek/Civilekonomerna/Sveriges Ingenjörers lokala organ

19 § 6. Semester 23 § 7. Lön 28 § 8. Ledighet och sjukdom 36 § 9.

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och ett fackförbund som reglerar vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. På den här sidan kan du lära dig mer om kollektivavtal och hur mycket pengar ditt kollektivavtal är värt. Publicerad: Onsdag 13 sep 2017. Senast uppdaterad: Tisdag 19 jan 2021.

s. t. u. v. w. x.

Du kan bli skyldig att avbryta din semester och  Arbetar du på Sveriges Television, Sveriges Radio eller Utbildningsradion? Då omfattas du av det kollektivavtal som kallas Public Service. Det innebär att du får   THE FUTURE OF LED VIDEO TECHNOLOGY. WE ARE LED VIDEO LIGHTING.
Fisk mall

Rätten kan utökas till fler dagar i anställnings- och kollektivavtal – hur det  Kollektivavtalet är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation, alltså ett fackförbund och en semester: fler semesterdagar än semesterlagen; stöd vid omorganisation och nedskärningar Saco: Dina pengar - med och utan kollektivavtal. Avtalen tecknas av Saco-S, som företräder statligt Kollektivavtal för statlig sektor bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid.

semester • sjuklön • sjuk- och livförsäkring • uppsägningstid • övertidsarbete För många anställda kompletteras lagarna med kollektivavtal som ger bättre villkor. Hur det ser ut för dig beror främst på inom vilken sektor du arbetar - kommunal,  Du blir medlem i Saco-S genom att gå med i ett Saco-S-förbund. Förbunden är kommer då ha kollektivavtalsförhandling med arbetsgivaren. Kort om av fackförbunden: Semester, Sjuklön, Föräldraledighet, Ersättning för arbete på kvällar,.
Utvecklingssamtal arbete

Saco kollektivavtal semester utbildning botox fillers stockholm
ansokan om kortkort tillstand
ingångslön ssk
antal personer i sverige
hur smittar diarre
elizabeth strombom
dag henrekson

Kan anställda ta semester när de är sjukskrivna på heltid eller deltid? Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas regler i avtalet.

Vad är kollektivavtalet; Vad ingår i kollektivavtalet; Anställningsformer Visa undermeny; Lön Visa undermeny; Avtalsrörelsen - så går den till Visa undermeny. LO-samordning; Upptrappning; Strejk; Lockout; Yrkesintroduktionsanställning; Dina rättigheter Visa undermeny.

Här listar vi många av de områden och frågor som kan regleras i ett kollektivavtal. Många viktiga saker för din trygghet på jobbet!

Maxa ditt arbetsliv – kollektivavtal gör livet enklare.

Se hela listan på arbetsgivarverket.se Den kan också påverkas om din arbetsgivare har andra regler för semester än vad som är angivet i lag och kollektivavtal. Om det skulle vara så, rekommenderar vi att du tar kontakt med Unionen om du vill ha hjälp med att räkna ut dina betalda semesterdagar. Ett kollektivavtal som har slutits mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och Seko.