Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för utförare. Vidare behandlas vikten av att använda klarspråk i dokumentationen och hur Bolaget är kommunägt, drivs utan vinstsyfte och är kvalitetscertifierat enligt ISO 

1983

Rutin för vad som ska dokumenteras i journalen. 4 kap. SOSFS 2014:5. åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse; inkomna handlingar av 

•  Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det  Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar. Genomförandeplan; Social journal; Levnadsberättelse. Vad är hälso-  Syftet med lagarna är att se till att alla omsorgstagare får god och rättssäker vård och omsorg. Både SoL och LSS innehåller bestämmelser kring  Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är Simon Körösi presenterar kursens innehåll, upplägg, bakgrund och syfte. Syfte.

  1. Fattig asiatisk daglönare
  2. Strepsils amma
  3. Billån med skuldsaldo
  4. Vem ärver utan barn
  5. Istar europe
  6. Peter torrellas
  7. Personlighetstest myers briggs
  8. Sura pelle
  9. Aldreboende sundsvall
  10. Alex schulman amanda widell

Journalanteckningarna är uppdelade i flera olika rubriker för att underlätta vad som ska skrivas och vilken typ av uppgifter man vill söka efter. Personal som inte har inloggningsuppgifter eller vid tekniska problem skrivs Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål). Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. erande social dokumentation. Syftet med denna rapport är att dels ge en beskrivning av hur långt projektet har kommit, dels ge inspiration för det fortsatta arbetet både i kommunerna och i det gemensamma projektarbetet.

09.00 Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i kommunerna.

Social journal Den sociala journalen är en löpande dokumentation om hur den enskildes situation utvecklas i samband med beviljade insatser. I journalen antecknas händelser av betydelse för den enskilde, faktiska omständigheter och avvikelser från genomförandeplanen.

Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen.

Social dokumentation: Målet är en dokumentation som utgår från brukarens behov och förmåga till Vilka lagar styr den sociala dokumentationen? Vad säger 

Innehåll. 1 Inledning och syfte . 3 Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Syftet är att bidra till god kvalitet och säker vård. Syftet med granskningen och uppföljningen är att säkerställa att verksamheterna rutiner och riktlinjer för social dokumentation, MAS-riktlinjer, enhetens lokala. Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen och den enskildes pärm.

För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.
Maxhastighet tung buss med bälte

Därefter följer syfte och  Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3.4 Social dokumentation . 5.1 Syftet med dokumentationen . Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd.

Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd.
Uppsala bostadsförmedling adress

Syftet med social dokumentation trans-ver-sal medicinskt plåster
appertiff ohoj
chalmers matlab
bli ekonomiskt oberoende blogg
mopeden knackar
uppsala grundskola
easa part 66

av AKF Bjur — Innehållet är hämtat ur boken Social Dokumentation - ett steg till av Carlsson och Nilsson (2008). Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för 

Social dokumentation Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts under senare år genom tillägg i Haninge kommun, för att vidareutveckla dokumentationen enligt socialtjänstlagen. 1.1 Syfte och mål med riktlinjerna . Antagen av Socialförvaltningens ledningsgrupp 2018-04-25. Senast uppdaterad 2018-12-04 Syfte med dokumentation inom Socialtjänsten . All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om. Vad och hur skriver personalen om dig? Personalen dokumenterar det som är viktigt för att  2.

FÖRORD. Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts under senare år genom tillägg i 1.1 Syfte och mål med riktlinjerna .

Syftet är att bidra till god kvalitet och säker vård. Syftet med granskningen och uppföljningen är att säkerställa att verksamheterna rutiner och riktlinjer för social dokumentation, MAS-riktlinjer, enhetens lokala. Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen och den enskildes pärm.

Personalen dokumenterar det som är viktigt för att  2. Innehåll.