Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv ädelgas som kommer från naturligt Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer per år drabbas av 

5423

för att stoppa både radon och andra gaser Gas- och radonmembran RAC 800 är Icopals verkliga spjutspets-produkt för att stoppa radon från att tränga in i byggnader. Den är uppbyggd av sex skikt och ger ett säkert radon- och fuktskydd. Membranet kan användas både på grundplattan eller i isolerings-lagren.

Radongas kan komma in i huset om det inte är tätt mot marken, med dricksvattnet eller frigöras från byggmaterial. Höga halter av radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Efter två veckor erhåller varje medarbetare en rapport som visar den egna exponeringen för radon. Dessutom görs en jämförelse med det nationella gränsvärdet för respektive land.

  1. Pastellvagen 32
  2. Hemfosa aktieutdelning 2021
  3. Fnatic msi
  4. Thomas gravesen wife

Dessa atomer får vi ner i luftrör och lungor när vi andas in dammet i inomhusluften. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att det finns över 400 000 villor i Sverige med förhöjda radonhalter. Det kommer alltid att finnas en viss mängd men det är viktigt att den inte överstiger 200 Bq/m 3. Om radonhalten överstiger detta gränsvärde bör det åtgärdas omedelbart.

Läs mer. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har nu regeringens uppdrag att utreda genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom). I det arbetet ligger bl.a.

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, byggnadsmaterial och vatten. Du kan själv beställa dosor för att mäta radonhalten i din bostad.

De övriga källorna är medicinska undersökningar (0,9 mSv/år) och berggrund/byggnadsmaterial (0,6 mSv/år). Radon i inomhusluft utgör 0,8 mSv/år. Radon är en gas som inte syns, smakar eller luktar.

Vid en uppmätning utförd av Misab Radon AB hösten 2018 var värdena i en enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålskyddsmyndigheten genomfördes under 

Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst för anmälningspliktig verksamhet (radon) Sjukvård Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning, inklusive bilagor HSLF-FS 2019:22. Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. En mätning av radon bör göras, under eldningssäsongen, d.v.s.
Hur mycket skatt och sociala avgifter egenföretagare

Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus.

Personer som röker har lungor som är känsligare för radon. För ett strålsäkert samhälle. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
Bokslut skattefri milersättning

Stralskyddsmyndigheten radon ea great game guarantee
enkla jobb efter gymnasiet
eu utsläppshandel
inkomstar 2021
stressorer hälsa

boendemiljö som du bor i. Här kan du läsa mer om radon i bostäder och vad man kan göra åt det. Strålsäkerhetsmyndigheten · Boverkets radoninformation.

Det uppger Pernilla Sopher, Strålsäkerhetsmyndigheten. Vid arbetsplatser  Varje år drabbas 500 personer i Sverige av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 400  Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö, varav 90 procent är rökare. Radon i inomhusluften beräknas varje år orsaka omkring 500 Strålsäkerhetsmyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv ädelgas som kommer från naturligt Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer per år drabbas av  av radon. – Det är viktigt att hyresgäster ligger på för att mätningar ska göras, säger Lars Mjönes, rådgivare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Misstänker du att du har radon i huset?

Det är sedan länge väl känt att inandning av den radioaktiva gasen radon utgör en hälsorisk. Exponering för radon ökar framförallt risken för lungcancer. Årligen Ansvarig myndighet för miljömålet Säker strålmiljö: Strålsäkerhetsmyndigheten​.

Därför är det viktigt att göra radonmätning i bostäder.

Ett sönderfall per sekund och kubikmeter luft motsvarar 1 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM )  Startsida · E-tjänster och blanketter · Bygga, bo och miljö · Radon; Radonmätning i flerbostadshus. Barn & utbildning.