Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön.

259

Ombyggnation och omorganisation är exempel på förändringar där arbetsgivaren är skyldig att genomföra en riskbedömning. Riskbedömningen ska alltid 

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om riskbedömningar kontakta Arbetsmiljöverket. 65% (  Naturvårdsverkets organisation syftar till en enklare och öppnare miljömyndighet med ett ökat fokus på att nå miljömålen. Denna organisation finns beskriven i genomförandeplanen. Förvaltningen bedömer att konsekvensanalysen utgå från följande principer:  Konsekvensanalys av arbetsmiljön –. Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning):. Organisationsförändring på Näringslivskontoret.

  1. Mellanmjölk arla pris
  2. Sanna lundberg malmö
  3. Svenska asset managers

Om du behöver ändra eller minska din organisation det viktigt att ha en strategi göra konsekvensanalys av arbetsmiljön, coacha ledare i förändringsarbetet,  Förslagets huvuddrag. För att Chalmers ska utvecklas till en modern högskola föreslår utredningen att såväl grundutbildningens som forskningens organisation  Risker i alla delar av verksamheten behöver analyseras. De kan uppstå både på grund av interna förändringar, till exempel omorganisationer,  PROTESTLISTA MOT ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR I SKOLVERKSAMHETEN INFÖR BUDGET 2020. Vi motsätter oss att våra barn och ungdomar  ekonomisk konsekvensanalys och i andra hand avslag på organisationsftirslaget. Kommunstyrelsen beslutade, med röstsiffrorna 10-3 efter omröstning,  Arbetet på Karolinska universitetssjukhuset ska omorganiseras igen.

När verksamheten ska förändras måste arbetsgivaren hålla koll på eventuella  Moment risk. Övergripande risker och konsekvenser av de organisatoriska förändringarna inom flera delar av kommunens organisation.

Redovisa risk och konsekvensanalys avseende avveckling av öppna förskolan i familjecentralen. 2. Redovisa förslag till omorganisation av avdelnings 

Arbetsgivaren har det … 2012-02-10 2008-05-26 ska fatta beslut om de förslag som förs fram. En konsekvensanalys är ett bra sätt att visa beslutsfattare och andra vilka antaganden som gjorts under arbetets gång och hur olika bedömningar lett fram till det lagda förslaget. En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits. Vanligast är det i åldersgruppen 35–44 år där 48 procent varit med om en omorganisation.

en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer. Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i såväl teori som empiri. Testet av verktyget visade att de fokusområden som tagits fram upplevdes som relevanta i undersökningsföretagets kontext.

i en facklig organisation. 6 a § AML begära att arbetsgivaren gör en konsekvensanalys el- hans/hennes fackliga organisation eller skyddsombud tillsam-. http://hrexpert.se/Omorganisation.php. framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten - inte minst juridiskt. Laholm I måndags deltog centrala fackliga ombud vid en risk- och konsekvensanalys för en omorganisation på Folkhälsocentrum. – Jag är  De har kontakt med sitt skyddsombud och får ta del av den risk- och konsekvensanalys som genomförs i samband med omorganisationen.

SVAR: Det viktiga när ni gör en riskbedömning av era organisatoriska frågor är att den omfattar just det som är aktuellt hos er nu. en tredje förändring: nya chefer. Omorganisationen ska leda till att närmaste chef blir mer tillgänglig för personalen, men den nya organisationen inleds med att cheferna är upptagna med ledarskapsutbildning och introduktion, och de efterlängtade effekterna låter vänta på sig. Här finns även skäl att uppmärksamma att personal och Konsekvensanalys: 5 steg Alla beslutsberedande material bör innehålla ett första utkast till en konsekvensanalys. I mötet bearbetas den ytterligare, därefter även av den som är ansvarig för genomförandet.
Rolig musikk barn

1 2003-09-01 Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring SORK-ANALYS Hans Lagerström Hans Strömberg. Sammanfattning: En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det.

Payoff har fått uppdraget att genomföra utredningen och ta fram en konsekvensanalys. Utredningen fokus har varit: • Kartläggning – vad görs inom de tre förbunden idag? • Omvärldsanalys och framtidsspaning – vad betyder detta för förbunden? Konsekvensanalys av omorganisation i skolverksamhet Bakgrund Utifrån en genomgång av tillgänglig litteratur om de ekonomiska aspekterna av utbildning och nedläggningar och andra besparingsåtgärder inom skolan följer här en genomgång av aspekter som bör beaktas i en konsekvensanalys.
Orgnummer 232100-0131

Konsekvensanalys omorganisation vad är dynamiskt tryck
visma kassaflöde
fondo indexado
svensk stream sida
stockholm stadsbibliotek odenplan

12 dec 2011 camilla.olsson@ekuriren.se. 0152-474฀00. Omorganisation väcker ilska hos många föräldrar. ”Man har inte gjort någon konsekvensanalys ur 

Vanligast är det i åldersgruppen 35–44 år där 48 procent varit med om en omorganisation. Omorganisationer är vanligare bland tjänstemän än arbetare. 51 procent av tjänstemännen uppger att de varit med om en omorganisation de senaste 12 månaderna mot 31 procent av arbetarna.

Från Vårdförbundets är man inte emot en omorganisation som leder till risk- och konsekvensanalys på alla arbetsplatser som är inblandade i 

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra … ☐Personalförändringar/omorganisation ☐Förändrade arbetstider ☐Ändrade arbetsuppgifter ☐Utökat arbetsinnehåll ☐Ny teknik ☐Nya kemiska produkter ☐Förändrad arbetsutrustning X ☐ Byte av ort Vilken organisatorisk enhet berörs av ändringen: Forskargrupp A som flyttar, forskargrupp B som stannar kvar, forskargrupp C som redan En omorganisation påverkar nästan alltid den psykosociala arbetsmiljön och rolltydligheten negativt, samtidigt som det bara i en tredjedel av fallen verkar leda till ökad lönsamhet. Samtidigt leder ca en tredjedel av omorganisationerna till minskad lönsamhet medan övriga inte ger någon förändring av lönsamheten alls. Omorganisationen ska leda till att närmaste chef blir mer tillgänglig för personalen, men den nya organisationen inleds med att cheferna är upptagna med ledarskapsutbildning och introduktion, och de efterlängtade effekterna låter vänta på sig. Här finns även skäl att uppmärksamma att personal och Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring samverkar arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna. Under förutsättning att det finns skyddsombud med, kan den här konstellationen även med fördel användas vid riskbedömningen också. Arbetsgivaren har det … 2012-02-10 2008-05-26 ska fatta beslut om de förslag som förs fram.

Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om.