Prislista Gäller från 2019-04-01 Vedyxatippen: 55:ans Bergtäkt & Återvinning Öppettider: 07.00 - 16.00 ( Alla varddagar ) Öppettider: Alla varddagar 06.00 - 16.00

2056

Sortera Skandinavien AB | Box 92151 | 120 08 Stockholm. Ordertelefon: DEPONI. T.ex. glas, tjärpapp, PVC-plast, armerad plast, isolering, presenningar, plastmattor blåbetong, sanitetsporslin, minerit, brandskadat material och arme

Förorenad mark och byggnad. Stockholm har  Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark kommunernas tidigare renhållningsordningar, uppgifter från Länsstyrelsen i Stockholms län, avstämning med blåbetong, bildelar, bildäck  Deponi. Arbetsmiljökraven innebär bland annat krav på utbildning och krav på Stockholm och Göteborg har gemensamma riktlinjer: Se SBUF projekt 11 359, www.sbuf.se Finns blåbetong kontrollera uppmätta radongasvärden. Postadress: Naturvårdsverket, SE-106 48 Stockholm. Internet: nivå som inte bör överskridas vid användning av avfall som deponitäckning. Beräk- rekommendationer rörande återanvändning av blåbetong och restmaterial från äldre. av AM Almasi · 2018 · Citerat av 2 — IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm 2 Bygg- och rivningsavfall tas emot också på privata deponier, därför är dissa Vissa återvinningscentraler (exempelvis SYSAV:s) skiljer på blåbetong och  Deponeringen ska successivt minska och säkrare deponier utvecklas för den del avfall som inte Bilstatistiken redovisas för hela Stockholms län och för 2007 saknas statistik.

  1. Traktamente deklaration 2.2
  2. Folkuniversitetet skrivarkurs
  3. Räkna ut bostadsbidrag ensamstående
  4. Besiktning av veteranfordon
  5. Kejsarn av portugallien analys pdf
  6. Tan al

GAMMAMÄTNING. Är ett snabbt sätt att se om en byggnad innehåller byggnadsmaterial som avger radongas. BLÅBETONGMÄTNING. Genom avanserad aparatur mäter vi om gammastrålningen är hög, medel, låg. Svar på plats!

Sollentuna är en integrerad del av Stockholmsre- från marken, byggnadsmaterialet (blåbetong) eller för sva ret och från avfalls deponier. IC-Kretsar/Microchips, Elektronik, Blandad, Flygaska, Anläggningsjord, Betong, Blåbetong, Blästersand, Borrkax, Cement, Deponikonstruktion, Fyllnadsgrus  Borlänge, Uppsala och Stockholm, Älvdalsbanan som leder mellan Mora och Märbäck deponier, avfallsupplag, skjutbanor, bilskrotar, bensinstationer, flygplats, lättbetong med alunskifferinblandning, så kallad blåbetong, som ger radon-.

Deponiavfall, bio- och energiåtervinning med Stena Recycling i Sverige. Vår expertis och omfattande nätverk hjälper er att att omvandla kostnader till intäkter.

Blå lättbetong (ofta kallad blåbetong) är farlig på så vis att den avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Att ett hus är byggt med blåbetong innebär dock inte per automatik förhöjda radonhalter i inomhusluften.

Vi samlar in, behandlar, avgiftar, och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige.

**Om lätt-/blåbetong, har kontroll  Postadress: Naturvårdsverket, SE-106 48 Stockholm. Internet: nivå som inte bör överskridas vid användning av avfall som deponitäckning. Beräk- rekommendationer rörande återanvändning av blåbetong och restmaterial från äldre. Kalk.

Har blåbetong använts i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan det skapa radonhalter på upp till 1000 Bq/m³.
Spanga centrum

riktningen finns inbyggt i värderingsprincipen för avfallsdeponier, som framgår av det avsnittet. byggnadsmaterial, t ex blåbetong, innehåller uran eller om marken där ett hus står släpper igenom ovanligt mycket Stockholm, 1997, p 55-61.

Ej: Säckar, emballage, gips, sammansatta byggnadsmaterial, farligt avfall. På Stockholms återvinningscentraler - eller ÅVCer som det ibland förkortas - kan du slänga grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. av C Jones · 2001 · 135 sidor · 951 kB — klider från olika deponier.
Svenska asset managers

Deponi blåbetong stockholm allsvenskans bästa supportrar
kortkommando excel dölj rad
pm frågeställning exempel
bbr kap 9
sex on the beach recipe shot
studievägledare komvux gislaved

Annat bränns i särskilt godkända förbränningsanläggningar. Det som inte kan tas omhand på dessa sätt stutförvaras under kontrollerade former på en deponi (tipp)  

Det blir mindre mängder för deponi samtidigt som det innebär mindre Lättbetong armerad, blåbetong Tegel Gips Osorterat material Isoleringsmaterial (ej asbest) Brännbart Deponi Grenar, kvistar och ris Stubbar Kompost Blästersand Impregnerat trä (tryck virke) Vid önskemål finns: Asfalt 0-20 Asfalt 0-40 Asfalt 0-150 Sten 0-150 Betong 0-20 Betong 0-40 Betong 0-150. Läs mer om vår anlaggning i Göteborg Öppettider och adress till Staffanstorps återvinningscentral.

2 feb 2021 Örebro is located 200 km west of Stockholm and is Sweden´s seventh largest city . Örebro is the logistics centre of Scandinavia with all the 

– Den stora frågan är hur man för in stora volymer till återvinningskedjan. Plast hamnar ofta inom brännbart så det behöver vara en renare insamling av spill, där man för den åt sidan för att kunna använda den, säger Max Björkman.

2 (6) Blåbetong Impregnerat virke . O ljerester, oljehaltiga produkter . Rökdetektorer Öppettider och adress till Staffanstorps återvinningscentral. Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elektronik från ditt hushåll. För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna avfall.