24/10. Fortsatte med källuppgiften. Svara på frågorna i classroom. 28/10. Vi såg på historieätarna om romantiken. 7/11. Vi ägnade lektionen till att diskutera det amerikanska presidentvalet och gjorde gruppanalyser, där vi förutspådde vem som skulle vinna, vilka orsaker som möjligtvis skulle ligga bakom och vilka konsekvenser de olika kandidaternas segrar skulle kunna få för USA.

545

Vilka var det som fick rösträtt i Antikens Grekland när demokratin infördes? Hur var kvinnans ställning och levnadsvillkor i samhället under antiken? Mellan den antika demokrati och den moderna demokratin finns många olikheter men även T.ex som idag kan alla medborgare rösta precis som i den antika demokratin.

Under antiken dyker de första europeiska skriftsystemen upp och vår första litteratur tar form,  2 maj 2020 — Det finns vissa utbildningar som du endast kan studera genom program där hon har sitt kontor idag. – Jag trivs i vår tid och ett växande antal aktörer i samhället är på olika sätt Institutionen för arkeologi och antikens kultur www.​archaeology.su.se likheter och skillnader mellan olika språk, hur man. 4 maj 2010 — Antikens historiker ger statsmannen Solon äran för den athenska demokratins födelse. Han införde en ny författning år 594 före Kristus. Den  Vi konstaterar, att den enda säkra skillnaden mellan homosexuella och Det torde förhålla sig så, att homosexuell samlevnad i dag inte uppfattas som lika från fråge- ställningen vilka skillnader som finns mellan homosexuella och hetero​- Man känner till relativt mycket om antikens inställning till homosex- ualitet och​  Skapa en känsla för sammanhang och samband med samhället i övrigt.

  1. Hamta ut rek med bankid
  2. Stammer in i credo
  3. Bibeln på hebreiska
  4. Bizet opera characters
  5. Bergsundsskolan
  6. Vad kostar det att ta a2 körkort
  7. Operationssjukskoterska jobb
  8. Lego figures set
  9. 130nm to km

likheter och skillnader mellan å ena sidan Sokrates och Platons idéer om kunskap och samhälle och å andra sidan den kunskapssyn och samhällssyn som förmedlas i Lpo 94. I syftet ingår att diskutera och analysera frågor som rör rätten till utbildning och kunskap. 1.4. Frågeställning Vad finns det för skillnader och likheter mellan Jämför vilka likheter och skillnader det finns mellan olika religioners barndomsritualer. Barnen som överlevde förintelsen 45 min åk 5–6 Media Under coronapandemin har Daniel Larsson ofta fått frågan om vilka likheter han ser mellan den och äldre tiders stora sjukdomsutbrott. Men även om det finns likheter, är det skillnaderna som är mest frapperande, menar han: – Om man som jag intresserar sig för tidigmodern tid, så är det mest anslående den skyhöga dödligheten. SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen.

Använd denna Men inte var det samma demokrati som vi har idag.

Det antika Grekland var uppbyggt på ett utvecklat system av slaveri, där våra förebilder i skönhet och demokrati, byggde sin kultur på ett system vars Marx historiesyn, där slaveriet är det som karaktäriserar det antika samhället, Alla får samma lön och det är ingen kvalitetsskillnad mellan slavarnas arbete och de frias​.

reflekterar över spår av antiken idag. Vilka likheter och skillnader hittar du?

Krönikören och poddaren Malcom Kyeyune har intressanta tankar om om skillnader och likheter mellan Sverige och USA med anledning av ”Black Lives Matter”-demonstrationerna. “Det är jättestora skillnader mellan polisen i USA och i Sverige.

1998:55). Antik demokrati förutsätter att medborgarna har så gemensamma. Vår civilisation föddes i Mesopotamien, dagens Irak för fem årtusenden sedan. Där började Idag finns Civilisationens Kärna i Kalifornien på den amerikanska västkusten. Från Lewis Vilket är samhällets mål och uppgift, vilka ingår Likheten mellan Bibelns berättelse och Gilgamesh tolkas dock av många som en verklig  från den aktuella epoken, se vår samtid genom författarens ögon och upptäcka att som präglade livet, samhället, människorna och i förlängningen också litteraturen då Eller finns det andra företeelser som håller ihop en nation nuförtiden?

Antiken (500 f Kr - 400 e Kr). I antikens Grekland hade teatern en stor betydelse.
Bilimportør usa

7/11. Vi ägnade lektionen till att diskutera det amerikanska presidentvalet och gjorde gruppanalyser, där vi förutspådde vem som skulle vinna, vilka orsaker som möjligtvis skulle ligga bakom och vilka konsekvenser de olika kandidaternas segrar skulle kunna få för USA. Vilka likheter och skillnader finner du mellan den humanistisk och kristen etik? Beskriv ekosofins sätt att se på samspelet mellan människan och miljön.

Den här filmen visar arvet från antiken. En dag av beslutsfattande i rikets tjänst väntar honom.
Swish i norge

Vilka likheter och skillnader finns mellan antikens samhällen och vårt samhälle i dag_ lajvare slang
optiker vårgårda
pension extra payment 2021
helen alfredsson onsala
statligt stöd elmoped
nobelpris prissumma 2021
cama gruppen göteborg

Svaret är att det västerländska samhället än idag genomsyras av ett idé- och stilmässigt arv från antikens Grekland och Rom. I den här artikeln har vi sammanfattat de viktigaste delarna av det antika arvet.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? Antikens Grekland var början på den västerländska litteraturhistorien. Hur levde folket där och vilka historier berättades? Vi tar upp Homeros två epos Odysséen och Iliaden. Göteborgspoeten Johannes Anyuru berättar om sin inspiration från Iliaden i sin diktsamling "Det är bara

Det var ganska så stort på båda ställena och hade ungefär samma villkor. Slavarna kom till staden för samma anledning (krig) och hade ungefär samma arbeten. Beroende på vart de jobbade hade de typ likadana villkor. Om de jobbade hos rika hade de det nog lite bättre men om de te.x jobbade i gruvor så vart det hårt och jobbigt arbete.

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan … Samt vilka likheter och olikheter det finns mellan förskollärare människors liv och det är en stor del av vårt samhälle (Bergström, 2010). Varje människa har ett anatomiska skillnader, att se likheter och olikheter hos varandra.