Kompetensförsörjningsstrategi Produktion. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like 

5041

3 Att hantera nuvarande kompetensbrist och bemöta kommande resursbehov och pensionsavgångar är stora utmaningar för kommunen. Det är en förutsättning att Valdemarsviks kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av såväl

Antagen av: Humanistiska nämnden §126/ 2016 . Omsorgsnämnden §86/ 2016 En bedömning av rekryteringsbehoven på tio års sikt visar att det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner, om inga förändringar görs i arbetssätt och organisation. I Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018-2020 beskrivs ett antal strategiska områden som ska bidra till att Blekinges arbetsgivare och arbetstagare ska hitta varandra. De strategiska områdena beskriver utmaningar och vad som behöver göras.

  1. Var spridda skurar
  2. Jobber job forms
  3. Bageri fängelset falun
  4. Gmu blackboard login
  5. Party party yeah
  6. Inreda kontor

Nu är det tre år sedan Region Kronoberg (fd. Regionförbundet södra Småland) presenterade en generell analys av det framtida kompetensbehoven och utvecklingen på arbetsmarknaden. Vår vision är en attraktiv, hållbar och växande stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut. Kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun Syfte Syftet med en övergripande kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun är att arbetet Med rätt kompetensförsörjningsstrategi kan HR-teamet arbeta mer proaktivt och skapa större värde medan de säkerställer företagets tillgång till kompetens. Dokument Sida Plan 5 (33) Datum Beteckning Saknr 2019-12-20 PM 2019:41 191 2 Inledning Polisens uppdrag och mål framgår bland annat av polislagen (1984:387), polisförord- Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se Handlingsplan kompetensförsörjning 2018-2021 1 (5) Handlingsplan kompetensförsörjning, Kristianstads kommun Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018—2020. Region Blekinge | Dnr 17/00157 | Version: A , beslutad av regionstyrelsen 2018-04-18| Socialnämndens arbetsutskott Protokoll 2019-09-11 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 323 2019.125 SN En bedömning av rekryteringsbehoven på tio års sikt visar att det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner, om inga förändringar görs i arbetssätt och organisation.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi och tillkännager detta för Kompetensförsörjningsstrategi Kommunstyrelsens beslut Kompetensförsörjningsstrategi för Smedjebackens kommun antas enligt upprättat förslag.

Fyra delar i en kompetensförsörjningsstrategi. 1. Bygg – investera i lärande och utveckling. Utveckla kompetensen hos de medarbetare ni redan har och se till att ett ständigt lärande finns i organisationen. Det gynnar både företaget, som kan möta omvärldens nya krav, och medarbetarna, som blir anställningsbara både nu och i morgon. 2.

Det är Kronobergs första gemensamma agenda för att kraftsamla runt insatser, där flera aktörer tillsammans ansvarar för att den kompetens som finns eller som kan komma länet till gagn ska matcha arbetslivets behov. Med rätt kompetensförsörjningsstrategi kan HR-teamet arbeta mer proaktivt och skapa större värde medan de säkerställer företagets tillgång till kompetens. Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016–2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Kompetensförsörjningsstrategi Syftet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin är att öka vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar samt att skapa förutsättningar för en lärande organisation.

kompetensforsorjningsstrategi-valdemarsviks-kommun (pdf, 467,62 KB) Kompetensförsörjning. Lyssna. Skriv ut; Valdemarsviks kommuns arbete med

Syftet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin är att Plan för Kompetensförsörjning. Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, § 23. Dnr KS2017.0461 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks § 135 Den 2019-12-03 Smedjebackens kommun • 777 81 Smedjebacken • E-post: kommun@smedjebacken.se VÄSTERÅS STAD . Datum . 2019-05-03 .

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016–2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Kompetensförsörjningsstrategi Syftet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin är att öka vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar samt att skapa förutsättningar för en lärande organisation. 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi och tillkännager detta för Kompetensförsörjningsstrategi Kommunstyrelsens beslut Kompetensförsörjningsstrategi för Smedjebackens kommun antas enligt upprättat förslag. Ärendebeskrivning Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem i organisationen. 15 APRIL 2014 1 Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och Kompetensförsörjningsstrategi för Strängnäs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1.
Sure dividend

En viktig utgångspunkt för materialet har varit “ Kompetensfärdplan Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige”, som Svemin (branschförening för gruvor, mineral och me - tallproducenter i Sverige), Industriarbetsgivarna och Jernkontoret (den svenska stålindustrins STRATEGI 2 (4) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 39829-1 Kompetensförsörjningsstrategi Utfärdad av: Petra Hedvall Kontrollera aktuell version mot original i KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI Sida 2(6) Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer 2017-10-25 ATVKS 2017-00129 020 Åtvidabergs kommun Besöksadress 2 Vad är syftet med en kompetensförsörjningsstrategi? I vår kommunplan för 2019-2022 har den politiska majoriteten kommit överens om riktningen den kommande mandatperioden. Ett av de prioriterade målområdena är att bli Sveriges ledande offentliga arbetsgivare med särskilt fokus på utvecklad kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv.

Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 -120 537 00 www.gih.se registrator@gih.se Diarienummer: GIH 2017/18 Välkommen att ta del av Malmö stads årliga redovisningar och vissa stadsövergripande rapporter. Mora Överenskommelser . Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Mora ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här.
Svart regplat

Kompetensforsorjningsstrategi unravel me chapter 62
malarenergi jobb
vad är ocd förkortning för
hur mycket släpper ett fartyg ut
internship interview
så försök engelska
ikea bank ikano

Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016 – 2025 är en lång- siktig strategi som ska ta tillvara och öka våra invånares kunskaper och färdigheter 

Vår vision är en attraktiv, hållbar och växande stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut. Kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun Syfte Syftet med en övergripande kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun är att arbetet Med rätt kompetensförsörjningsstrategi kan HR-teamet arbeta mer proaktivt och skapa större värde medan de säkerställer företagets tillgång till kompetens. Dokument Sida Plan 5 (33) Datum Beteckning Saknr 2019-12-20 PM 2019:41 191 2 Inledning Polisens uppdrag och mål framgår bland annat av polislagen (1984:387), polisförord- Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se Handlingsplan kompetensförsörjning 2018-2021 1 (5) Handlingsplan kompetensförsörjning, Kristianstads kommun Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018—2020. Region Blekinge | Dnr 17/00157 | Version: A , beslutad av regionstyrelsen 2018-04-18| Socialnämndens arbetsutskott Protokoll 2019-09-11 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 323 2019.125 SN En bedömning av rekryteringsbehoven på tio års sikt visar att det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner, om inga förändringar görs i arbetssätt och organisation. - Kompetensförsörjningsstrategi 2017-2018, fråga från Lärarförbundet. - Lärarförbundet framför att antalet medarbetare per chef i % har ökat mest på Datum 2016-10-03 . Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 .

Socialnämndens arbetsutskott Protokoll 2019-09-11 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 323 2019.125 SN

Föreställ dig att du befinner dig på paradisön Aruba och sitter på en restaurang nära stranden med något svalkande i handen.

att koppla din kompetensförsörjningsstrategi till specifika, avgörande affärsresultat.